Ống Inox cho dầu khí | 0902 28 05 82 | Inox Dầu Khí

Chúng tôi chuyên cung cấp Ống Inox cho dầu khí | 0902 28 05 82 | Inox Dầu Khí, Ống Inox cho dầu khí yêu cầu hàng chuẩn, thường là xuất xứ Châu Âu/EU hay G7. Yêu cầu là chất lượng tốt, chuẩn mực trong ngày dầu khí như chịu áp cao và chịu ăn mòn ngoài khơi.

Inox 304 316 201 430 420 301 310s(51) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(50) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(38) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(39) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(30) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(31) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(29) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(6) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(4) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(2) Inox 304 316 201 430 420 301 310s(3) Inox 304 316 201 430(42) Inox 304 316 201 430(45) Inox 304 316 201 430(44) Inox 304 316 201 430(43) Inox 304 316 201 430(36) Inox 304 316 201 430(68) Inox 304 316 201 430(67) Inox 304 316 201 430(66) Inox 304 316 201 430 301 420 409 Tam Cuon Ong(30) Inox 304 316 201 430 301 420 409 Tam Cuon Ong(29) Inox 304 316 201 430 301 420 409 Tam Cuon Ong(18) Inox 304 316 201 430 301 420 409 Tam Cuon Ong(14)