Bảng so sánh các loại inox

Dưới đây là bảng so sánh đánh giá sự khác nhau của các loại inox

China
GB 1220-92

Russia
GOST 5632-72

Japan
JIS G4303-91

USA
ASTM
A276-96

Belgium
BS970Part1

BSEN10088-1-95

Germany
DIN17400-96

DINEN10088-1-95

France
NFA35-578-91

NFEN10088-1-95

ISO
683/13-86

TR4956/84

1Cr17Mn6Ni5N

SUS201

201

X12CrMnNiN

17-7-5

X12CrMnNiN

17-7-5

X12CrMnNiN 17-7-5

A-2

1Cr18Mn8Ni5N

12KH17G9AH4

SUS202

202

X12CrMnNiN

18-9-5

X12CrMnNiN

18-9-5

X12CrMnNiN 18-9-5

A-3

1Cr17Ni7

SUS301

301

BS970Part1-96 301S21

NFA35-574-95 Z12CN17.07

14

1Cr18Ni9

12KH18H9

SUS302

302

302S31

DIN17440-96 X12CrNi18-9

Z10CN18.09

12

Y1Cr18Ni9

SUS303

303

303S31

X12CrNiS18-9

Z10CNF18.09

17

Y1Cr18Ni9Se

12KH18H10E

SUS303Se

303Se

303S42

17a

0Cr18Ni9

08KH18H10

SUS304

304

304S31

X5CrNi18-10

Z7CN18.09

11

00Cr19Ni11

03KH18H11

SUS304L

304L

304S11

X2CrNi19-11

X2CrNi19-11

10

0Cr19Ni9N

SUS304N1

304N

0Cr19Ni10NbN

SUS304N2

XM21

00Cr18Ni10N

SUS304LN

X2CrNiN18-10

X2CrNiN18-10

X2CrNiN18-10

10N

1Cr18Ni12

12KH18H12T

SUS305

305

X4CrNi18-12

X4CrNi18-12

X4CrNI18-12

13

0Cr23Ni13

SUS309S

309S

NFA35-578-91 Z15CN23-13

15

0Cr25Ni20

SUS310S

310S

310S31

Z8CN25-20

16

0Cr17Ni12Mo2

08KH17H13M2T

SUS316

316

316S31

X5CrNiMo17-12-2

Z7CND17-12-2

20

20a

0Cr18Ni12Mo2Ti

08KH17H13M2T

SUS316Ti

316Ti S31635

320S31

X6CrNiMoTi17-12-2

X6CrNiMoTi17-12-2

21

00Cr17Ni14Mo2

03KH17H14M2

SUS316L

316L

316S13

X2CrNiMo18-14-3

X2CrNiMo17-12-2

19

19a

0Cr17Ni12Mo2N

SUS316N

316N

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

X5CrNiMo17-12-2

00Cr17Ni13Mo2N

SUS316LN

316LN

X2CrNiMo17-11-2

X2CrNiMoN17-11-2

X2CrNiMo17-11-2

19N

19aN

0Cr18Ni12Mo2Cu2

SUS316J1

00Cr18Ni14Mo2Cu2

SUS316JIL

0Cr19Ni13Mo3

08KH17H15M3T

SUS317

317

316S33

X5CrNiMo17-13-3

00Cr19Ni13Mo3

03KH16H15M3

SUS317L

317L

Part-4 317S12

X2CrNiMo18-15-4

X2CrNiMo18-15-4

24

0Cr18Ni16Mo5

SUS317J1

1Cr18Ni9Ti

12KH18H10T

321

321S31

X6CrNitI18-10

X6CrNiTi18-10

11

0Cr18Ni10Ti

08KH18H10T

SUS321

321

321S31

X6CrNiTi18-10

X6CrNiTi18-10

15

0Cr18Ni11Nb

08KH18H12B

SUS347

347

347S31

X6CrNiNb18-10

X6CrNiNb18-10

16

0Cr18Ni9Cu3

SUSXM7

XM7

X3CrNiCu18-9-4

X3CrNiCu18-9-4

X3CrNiCu18-9-4

0Cr18Ni13Si4

SUSXM15J1

XM15

0Cr26Ni5Mo2

SUS329J1

1Cr18Ni11Si4AlTi

15KH18H12G4TYU

0Cr13Al

SUS405

405

405S31

X6CrAl13

X6CrAl13

5

00Cr12

SUS410L

Z3CT12

1Cr17

12KH17

SUS430

430

430S17

X6Cr17

X6Cr17

8

YCr17

SUS430F

X6CrMoS17

8a

1Cr17Mo

SUS434

X6CrMo17-1

X6CrMo17-1

X6CrMo17-1

9c

00Cr30Mo2

SUS447J1

00Cr27Mo

SUSXM27

XM27

1Cr12

SUS403

403

410S21

X6Cr13

X6Cr13

3

1Cr13

12KH13

SUS410

410

410S21

X12Cr13

3

0Cr13Ae

SUS405

405

403S17

X6Cr13

X6Cr13

1

Y1Cr13

SUS416

416S21

X12CrS13

7

1Cr13Mo

SUS410J1

X12CrM126

2Cr13

20KH13

SUS420J1

420

420S37

X20Cr13

X20Cr13

4

3Cr13

30KH13

SUS420J2

420

420S37

X30Cr13

X30Cr13

5

Y3Cr13

SUS420F

4Cr13

40KH13

X46Cr13

X46Cr13

X46Cr13

1Cr17Ni2

14KH17H2

SUS431

431

431S29

X17CrNi16-2

X17CrNi16-2

96

7Cr17

SUS440A

8Cr17

SUS440B

9Cr17

95KH18

SUS440C

11Cr17

SUS440C

Y11Cr17

SUS440F

9Cr18Mo

SUS440C

440C

9Cr18MoV

X90CrMoV18

X90CrMoV18

X90CrMoV18

0Cr17Ni4Cu4Nb

SUS630

ASTM A564M-95 S17400

ISO683/16-76

1

Xem thêm inox 304