Hộp Inox 60×120 | Hộp Inox 50×100 | 0902 28 05 82

++ Hộp Chữ Nhật Inox 304, 316, 201 BA Cạnh vuông: 25×50; 30×60; 40×40; 40×80;
HỘP INOX 304 (10 x 40 mm)
HỘP INOX 304 (100 x 100 mm)
HỘP INOX 304 (120 x 120 mm)
HỘP INOX 304 (40 x 80 mm)
HỘP INOX 304 (50×100 mm)
HỘP INOX 304 (60×120 mm)
HỘP INOX 304 (120×120 mm)
HỘP INOX 304 (150×150 mm)
* Qui cách : 10 x 40 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.5 đến 0.6 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty inox Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 ( 13 x 26 mm )
HỘP INOX 304 ( 13 x 26 mm )
* Qui cách : 13 x 26 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.2 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty inox Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 (15 x 30 mm )
HỘP INOX 304 (15 x 30 mm )
* Qui cách : 15 x 30 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.4 đến 1.2 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 ( 20 x 40 mm )
HỘP INOX 304 ( 20 x 40 mm )
* Qui cách : 20 x 40 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.6 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty inox Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 ( 30 x 60 mm )
HỘP INOX 304 ( 30 x 60 mm )
* Qui cách : 30 x 60 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.7 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty inox Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 ( 40 x 80 mm )
HỘP INOX 304 ( 40 x 80 mm )
* Qui cách : 40 x 80 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.8 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty inox Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 ( 50 x 100 mm )
HỘP INOX 304 ( 50 x 100 mm )
* Qui cách : 50 x 100 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.8 đến 4.0 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty inox Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.
HỘP INOX 304 ( 25 x 50 mm )
HỘP INOX 304 ( 25 x 50 mm )
* Qui cách : 25 x 50 mm. Độ dầy thành ống : từ 0.5 đến 1.5 mm. Độ bóng bề mặt BA/HL/No4. Sản xuất tại : Công ty Sơn Hà, Hữu Liên, Ever Force.

Xem thêm: Inox 304