Hastelloy X Tấm Ống Láp Trục Đặc

20.000

Ứng dụng của Hastelloy X

  • Các thành phần động cơ phản lực, buồn đốt sau, ống xả,
  • Hoạt động tua bin khí,
  • Hóa dầu,
  • Các thành phần cấu kiện,
  • Lò công nghiệp,
  • Các bộ phận sấy khô nhanh