Inconel 925 Dạng Tấm, Ống, Láp Đặc

20.000

ỨNG DỤNG CƠ BẢN

  • Dâu khi
  • Van
  • Móc treo
  • Khớp nối dụng cụ
  • Chốt
  • Trượt
  • Hệ thống đường ống sức mạnh cao