Tấm Inox 304 / 316 dày 5-6-8-10-12-14-16-18-20ly

Tấm Inox 304 dày 5-6-8-10-12-14-16-18-20ly

Khổ rộng 1220 – 1500 – 2000

Chiều dài: 2440 – 3000 – 6000 + Cuộn

Xuất xứ: Acer – Posco – Jidal – Autokumpu – Tisco …

TẤM INOX 304

Tấm Inox 316 dày 5-6-8-10-12-14-16-18-20ly

Khổ rộng 1220 – 1500 – 2000

Chiều dài: 2440 – 3000 – 6000 + Cuộn

Xuất xứ: Acer – Posco – Jidal – Autokumpu – Tisco …

TẤM INOX 316

ấm inox 316, tấm inox 304l, inox tấm 3mm, tấm inox 430, giá inox tấm 430, inox tấm dày 5mm, giá inox tấm 5mm, tấm inox 316 0.1 mm, tấm inox 316l 0.1 mm, tấm inox 316 0.2 mm, tấm inox 316l 0.2 mm, tấm inox 316 0.3 mm, tấm inox 316l 0.3 mm, tấm inox 316 0.4 mm, tấm inox 316l 0.4 mm, tấm inox 316 0.5 mm, tấm inox 316l 0.5 mm, tấm inox 316 0.6 mm, tấm inox 316l 0.6 mm, tấm inox 316 0.7 mm, tấm inox 316l 0.7 mm, tấm inox 316 0.8 mm, tấm inox 316l 0.8 mm, tấm inox 316 0.9 mm, tấm inox 316l 0.9 mm, tấm inox 316 1 mm, tấm inox 316l 1 mm, tấm inox 316 1.2 mm, tấm inox 316l 1.2 mm, tấm inox 316 1.5 mm, tấm inox 316l 1.5 mm, tấm inox 316 2 mm, tấm inox 316l 2 mm, tấm inox 316 3 mm, tấm inox 316l 3 mm, tấm inox 316 4 mm, tấm inox 316l 4 mm, tấm inox 316 5 mm, tấm inox 316l 5 mm, tấm inox 316 6 mm, tấm inox 316l 6 mm, tấm inox 316 8 mm, tấm inox 316l 8 mm, tấm inox 316 10 mm,

https://www.titaninox.vn/ Chúng tôi phân phối:

Inox: Tấm, Cuộn, Băng, Góc hình, Tròn đặc (Láp), Ống, Phụ kiện, Inox Công nghiệp, Inox Trang trí.

Nhôm: Cuộn, Tấm, Ống, Tròn đặc.

Đồng: Đồng thau, Đồng hợp kim, Đồng Tấm, Cuộn, Khối và Ống.

Vật liệu Hiệu suất cao như: Hợp kim Titan, Duplex, Hợp kim Cobalt, Nickels, Hàng thành phẩm và nguyên liệu phụ trợ khác.

phụ kiện inox 316

tấm inox 316l 10 mm, tấm inox 316 12 mm, tấm inox 316l 12 mm, tấm inox 316 14 mm, tấm inox 316l 14 mm, tấm inox 316 16 mm, tấm inox 316l 16 mm, tấm inox 316 18 mm, tấm inox 316l 18 mm, tấm inox 316 20 mm, tấm inox 316l 20 mm, tấm inox 316 22 mm, tấm inox 316l 22 mm, tấm inox 316 25 mm, tấm inox 316l 25 mm, tấm inox 316 28 mm, tấm inox 316l 28 mm, tấm inox 316 30 mm, tấm inox 316l 30 mm, tấm inox 316 32 mm, tấm inox 316l 32 mm, tấm inox 316 35 mm, tấm inox 316l 35 mm, tấm inox 316 40 mm, tấm inox 316l 40 mm, tấm inox 316 45 mm, tấm inox 316l 45 mm, tấm inox 316 50 mm, tấm inox 316l 50 mm, tấm inox 316 55 mm, tấm inox 316l 55 mm, tấm inox 316 60 mm, tấm inox 316l 60 mm, tấm inox 316 70 mm, tấm inox 316l 70 mm, tấm inox 316 80 mm, tấm inox 316l 80 mm, tấm inox 316 90 mm, tấm inox 316l 90 mm, tấm inox 316 100 mm, tấm inox 316l 100 mm,

Xem thêm: Inox 304, inox 316