USCO nâng chỉ tiêu sản xuất thép không gỉ lên đến 8.000 tấn / tháng

Ngày 07/09/2017

USCO để chi tiêu sản xuất thép không gỉ lên đến 8.000 tấn / tháng

Đó là thông báo rằng United Stainless Steel Co. (USCO), nhà máy thép không gỉ ở Trung Đông đã thông báo rằng nó đã hoàn thành việc duy trì kỹ thuật của riêng mình và quá trình nâng cấp. Dây chuyền sản xuất của công ty đã khởi động lại.

Sản xuất thép không gỉ cán nguội của công ty có công suất hàng năm là 100.000 tấn. Các sản phẩm đã bao gồm thép không gỉ rộng và các sản phẩm thép dải.

Các sản phẩm thép không gỉ này sẽ được gửi đến các nước GCC và các khách hàng khác trên toàn thế giới, chủ yếu trong lĩnh vực trang trí, dược phẩm, thiết bị gia dụng và công nghiệp ô tô.

Nguồn: internet