BẢNG GIÁ LÁP INOX 316 VÀ TẤM INOX 316L

BẢNG GIÁ LÁP INOX 316 VÀ TẤM INOX 316L

Tham khảo

Chủng loại và Quy cáchSố lượngĐ/giá – Tham khảoThành tiềnGhi chú
( kg )( đ/kg )
Inox 316/L ((18 x 3000) mm)184100,00023,368,00030 cây
Inox 316/L ((45 x 3000) mm)154100,00019,558,0004 cây
Inox 304 ((16 x 6000) mm)115100,0009,200,00012 cây
Inox 316/L ((1.5 x 110 x 1220) mm)40100,0004,800,00020 tấm
Inox 316/L ((38 x 6000) mm)383100,00048,641,0007 cây
Inox 316/L ((40 x 6000) mm)182100,00023,114,0003 cây
Inox 316/L ((55 x 6000) mm)1,028100,000126,444,0009 cây
Inox 316/L ((60 x 6000) mm)1,490100,000180,290,00011 cây
Inox 316/L ((8.0 x 108 x 308) mm)60100,0007,500,00026 tấm
Inox 316/L ((5.0 x 115 x 1500) mm)1,435100,000166,460,000208 tấm
Inox 316/L ((40 x 6000) mm)604100,00068,252,00010 cây
Inox 316/L ((35 x 6000) mm)2,080100,000235,040,00045 cây
Inox 316/L ((14 x 6000) mm)300100,00033,900,00040 cây
Inox 316/L ((10 x 105 x 1500) mm)14100,0001,680,0001 tấm
Inox 316/L ((8.0 x 115 x 1500) mm)25100,0003,000,0002 tấm
Inox 316/L ((3.0 x 1500 x 3000) mm)110100,00012,100,0001 tấm
Inox 316/L ((14 x 6000) mm)320100,00036,160,00043 cây
Inox 316/L ((16 x 6000) mm)262100,00030,130,00027 cây
Inox 316/L ((20 x 6000) mm)440100,00049,720,00029 cây
Inox 316/L ((28 x 6000) mm)298100,00033,674,00010 cây
Inox 316/L ((30 x 6000) mm)274100,00030,962,0008 cây
Inox 316/L ((38 x 6000) mm)382100,00045,076,0007 cây
Inox 316/L ((42 x 6000) mm)134100,00015,812,0002 cây
Inox 316/L ((50 x 6000) mm)755100,00086,825,0008 cây
Inox 316 ((40 x 40 x 4.0 x 6000) mm)292100,00039,420,00019 cây
Inox 316/L ((55 x 6000) mm)458100,00052,670,0004 cây
Inox 316/L ((8.0 x 45 x 1500) mm)9100,0001,125,0002 tấm

Xem thêm: inox 316