BẢNG GIÁ TẤM INOX 316L + BẢNG GIÁ LÁP INOX 316L

BẢNG GIÁ TẤM INOX 316L + BẢNG GIÁ LÁP INOX 316L MỚI NHẤT 2019

Tham khảo chi tiết

STTTên + Quy cáchSố lượngGiá (tham khảo)Thành tiềnGhi chú
1Láp Inox 316/L ((14 x 6000) mm)36049 cây
2Láp Inox 316/L ((18 x 6000) mm)30525 cây
3Láp Inox 316/L ((22 x 6000) mm)36520 cây
4Láp Inox 316/L ((38 x 6000) mm)4368 tấm
5Láp Inox 316/L ((28 x 6000) mm)893 cây
6Láp Inox 316/L ((55 x 6000) mm)1,14010 cây
7Láp Inox 316/L ((16 x 6000) mm)505cây
8Láp Inox 316/L ((55 x 6000) mm)4594 cây
9Tròn đặc Inox 316/L ((60 x 6000) mm)1371 cây
10Tròn đặc Inox 316/L ((12 x 6000) mm)5510 cây
11Tròn đặc Inox 316/L ((14 x 6000) mm)18525 cây
12Tròn đặc Inox 316/L ((18 x 6000) mm)18315 cây
13Tròn đặc Inox 316/L ((20 x 6000) mm)765 cây
14Tròn đặc Inox 316/L ((22 x 6000) mm)1478 cây
15Tròn đặc Inox 316/L ((8.0 x 6000) mm)560230 cây
16Tròn đặc Inox 316/L ((12 x 6000) mm)8215 cây
17Tròn đặc Inox 316/L ((16 x 6000) mm)495 cây
18Tròn đặc Inox 316/L ((20 x 6000) mm)765 cây
19Tròn đặc Inox 316/L ((14 x 6000) mm)7510cây
20Tròn đặc Inox 316/L ((12 x 6000) mm)545100 cây
21Tròn đặc Inox 316/L ((14 x 6000) mm)537 cây
22Tròn đặc Inox 316/L ((16 x 6000) mm)34936 cây
23Tròn đặc Inox 316/L ((20 x 6000) mm)1389 cây
24Trục Inox 316/L ((35 x 6000) mm)4189 cây
25Thanh la Inox 304 ((8.0 x 20 x 6000) mm)23830 cây
26Tấm Inox 304 ((0.5 x 1220 x 1240) mm)45676 tấm
27Trục Inox 316/L ((14 x 6000) mm)15020 cây
28Trục Inox 316/L ((20 x 6000) mm)30320 cây
29Trục Inox 316/L ((35 x 6000) mm)1864 cây
30Tấm Inox 316/L ((12 x 160 x 1524) mm)482 tấm
31Tấm Inox 316/L ((18 x 165 x 220) mm)61 tấm
32Trục Inox 316/L ((8.0 x 6000) mm)442184 cây
33Trục Inox 316/L ((14 x 6000) mm)37050 cây
34Trục Inox 316/L ((16 x 6000) mm)24225 cây
35Trục Inox 316/L ((18 x 6000) mm)30625 cây
36Trục Inox 316/L ((20 x 6000) mm)75550 cây
37Trục Inox 316/L ((22 x 6000) mm)36720 cây
38Trục Inox 316/L ((28 x 6000) mm)59220 cây
39Trục Inox 316/L ((30 x 6000) mm)1715 cây
40Trục Inox 316/L ((38 x 6000) mm)54510 cây
41Trục Inox 316/L ((45 x 6000) mm)3825 cây
42Trục Inox 316/L ((50 x 6000) mm)1902 cây
43Trục Inox 316/L ((6 x 6000) mm)1,000738 cây

Xem thêm: inox 316