Bóng Chữa Cháy | 0903 955 722 | Fire Extinguishing Ball

Bóng chữa cháy là gì?

Bóng chữa cháy là một bình cứu hỏa dạng quả bóng tròn. Khi có đám , đơn giản bạn chỉ cần ném vào lửa, nó sẽ kích hoạt trong vòng 3 giây phân hóa chất và dập tắt lửa. Khi một đám cháy xảy ra và không ai có mặt, bóng chữa cháy sẽ tự kích hoạt khi nó tiếp xúc với lửa và tạo ra một tiếng động lớn như một hệ thống báo cháy. Bởi vì tính năng này, nó có thể được đặt trong khu vực có thể cháy, dễ bị cháy như trên cầu dao điện hoặc trong nhà bếp, trong xe hơi. Không cần phải huấn luyện đặc biệt hoặc kỹ năng cần thiết để vận hành bóng chữa cháy này và khi xử dụng chúng ta cũng không phải đối mặt với những nguy hiểm của đám cháy. Không cần kiểm tra và bảo dưỡng vì tuổi thọ sản phẩm là 5 năm.