Ăn mòn điện hóa của Titan

Ăn mòn điện hóa

Trường hợp titan được đưa vào nhà máy kim loại hỗn hợp hoặc thiết bị, nó thường sẽ là cực âm nếu một vài mạ tồn tại, hoặc được tạo ra. chiến lược thiết kế sử dụng ở nước ngoài để ngăn chặn hoặc hạn chế ăn mòn điện và bảo vệ liền kề phần ít cao quý của hệ thống bao gồm cách điện của titan thông qua việc sử dụng các miếng đệm không dẫn điện và bu lông tay, dùng thuốc hóa chất, lắp đặt ngắn dễ dàng thay thế phần tường nặng nề của kim loại ít cao quý , hoặc khớp nối với vật liệu composite hoặc mạ kẽm hợp kim gần tương thích như molypden mang thép austenit và duplex, (254SM0, Zeron 100), và các hợp kim niken cao, (Inconel 625, Hastelloy C).

Một số nhà khai thác đã được phủ bề mặt titan tiếp xúc để giảm tỷ lệ cathode / anode. Ấn tượng tiềm năng bảo vệ ca của các kim loại cơ bản sẽ cung cấp cho không quá -0.8V SCE. Tương tự như vậy, cực dương hy sinh nếu không thuộc đối tượng điện trở kiểm soát, phải được lựa chọn để sản xuất tiềm năng tiêu cực dưới -0.8V SCE. Rà soát các hệ thống bảo vệ ca là điều cần thiết khi một khu vực quan trọng của titan thay thế dưới biến thép. ăn mòn điện của kim loại ít kháng thể có hại cho titan làm catot nếu điều kiện dẫn đến sự hấp thu của hydro. hấp thụ hydro có thể được gây ra hoặc làm trầm trọng thêm bởi:

• khớp nối của titan vào một kim loại chống ăn mòn ít

• Hệ thống bảo vệ ca sản xuất tiềm năng> -0.8V SCE

• tải kéo hoặc căng thẳng còn lại nếu hấp thụ đang diễn ra

• pH nhỏ hơn 3 hoặc nhiều hơn 12 tăng nguy cơ hấp thu

• Nhiệt độ cao gây tăng ăn mòn ở cực dương và hoạt động hydro cao hơn ở cực âm

• hydrogen sulphide, mà sẽ thúc đẩy sự hấp thu hydro trong sự hiện diện của một tiềm năng cực âm.