Sự mỏi vật liệu và độ dẻo dai của Titan

Mệt mỏi và Toughness

Sức mạnh mỏi của titan mịn mẫu thử hợp kim thường là 50% -60% của các giá trị độ bền kéo. kiểm tra mẫu vật đã ghi cho giá trị thấp hơn. Chăm sóc là luôn luôn cần thiết trong thiết kế và sản xuất để tránh căng thẳng tập trung các yếu tố, hoàn thiện bề mặt kém, chuyển tiếp cắt sắc nét, bán kính không có pha và góc vv

Câu hỏi tiếp tục được nâng lên về chất lượng bề mặt cần thiết trên các hợp kim titan cho các ứng dụng riser. Hiện nay nó được coi là cần thiết để cung cấp một tiêu chuẩn rất cao về kết thúc, với tất cả nước mắt, chia tách, nứt, vòng và các khuyết tật khác có thể phát sinh trong sản xuất loại bỏ

Ăn mòn mỏi nói chung không phải là một vấn đề đối với titan và hợp kim của nó. Mệt mỏi lãi tuyên truyền vết nứt trong nước biển cho titan thương mại thuần túy cũng tương tự như trong không khí, nhưng tỷ lệ cho hợp kim Ti-6Al-4V và Ti-6Al-4V ELI là tăng cao hơn trong nước biển và môi trường ăn mòn khác so với những người trong không khí. Tỷ lệ truyền vết nứt tuyệt đối sẽ khác nhau với các thành phần cụ thể hợp kim, vi cấu trúc, định hướng nứt và tải, nhưng có thể tăng lên bởi sự hiện diện của hydro, tạo mạ kẽm hoặc từ tiềm năng cực âm ấn tượng. Một số hợp kim bao gồm Ti-6Al-4V ELI có bền phá hủy (KIC) mức độ vượt quá 80 độ MNM-3/2 trong không khí, nhưng giảm độ dẻo dai trong nước biển (KISCC) và môi trường khắc nghiệt khác