Cách tính khối lượng ống tròn inox

Việc tính khối lượng ống Inox rất quan trọng trong việc xác định giá cả của sản phẩm. Nhìn chung, trọng lượng các loại ống Inox (201, 304…) khác nhau không đáng kể, cách tính khối lượng ống  Inox được biểu diễn đơn giản như sau:

Khối lượng ống tròn inox dài 6m:

Khối lượng ống tròn inox = (Đường kính – độ dày)* độ dày*6*0.0249

Đơn vị tính:

Ống tròn inox : Kg

Đường kính, độ dày: mm

Ví dụ : Khối lượng ống tròn inox 19.1 mm dày 1.2mm = (19.1-1.2)*1.2*6*0.0249 = 3.21 (Kg)

TIÊU CHUẨNCHẤT LIỆUBỀ MẶTQUY CÁCHSỐ LƯỢNGTRỌNG LƯỢNGGIÁ THAM KHẢO
(Cây)(Kg)
A554Ống Inox SUS30460016*1.0*6000 147341 65,000
A554Ống Inox SUS3042B54*1.5*6000 10 116 65,000
A554Ống Inox SUS3042B22.2*1.4*6000100 433 65,000
A554Ống Inox SUS3042B22.2*1.4*6000100 433  65,000
A554Ống Inox SUS3042B22.2*1.4*6000 100  435 65,000
A554Ống Inox SUS3042B22.2*1.4*6000 50 214 65,000
A554Ống Inox SUS3042B54*1.5*6000 21245 65,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*6000  51 274 65,000
A554Ống Inox SUS30460060.5*1.5*540011 128 65,000
A554Ống Inox SUS30460016*1.0*6000 70 153  65,000
A554Ống Inox SUS30460031.8*1.48*6000 4  27 65,000
A554Ống Inox SUS30460015.88*1.16*6000 28 72 65,000
A554Ống Inox SUS30460050.8*1.96*6000 8116 65,000
A554Ống Inox SUS30460076.2*1.2*6000 8 105 65,000
A554Ống Inox SUS30460050.8*1.96*6000 16233 65,000
A554Ống Inox SUS3042B22.2*1.4*6000 69 297 65,000
A554Ống Inox SUS304600100*50*1.2*6000 12  199 65,000
A554Ống Inox SUS30460025*0.96*6000 142497 65,000
A554Ống Inox SUS30460031.8*1.0*6000 4 1865,000
A554Ống Inox SUS30460031.8*1.0*6000 2 9 65,000
A554Ống Inox SUS3042B22.2*1.4*6000 27 117  65,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*6000 69 372 65,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*6000 51 277  65,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*6000 48 261  65,000
A554Ống Inox SUS3046009.53*0.8*6000 92 95  65,000
A554Ống Inox SUS3046009.53*0.8*6000 177 184 65,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*600012 66 65,000
A554Ống Inox SUS3046009.53*0.8*6000  137 143 65,000
A554Ống Inox SUS30460032*1.96*6000  23 205 65,000
A554Ống Inox SUS30460031.8*1.5*6000   6 40 65,000
A554Ống Inox SUS30460060.5*1.5*5400 5 58 65,000
A554Ống Inox SUS304180120*60*3*6000 1573365,000
A554Ống Inox SUS3046009.6*1.0*6000 266330 65,000
A554Ống Inox SUS30460016*1.0*6000  6814865,000
A554Ống Inox SUS30460022*1.9*6000 22 12665,000
A554Ống Inox SUS30424019.05*1.2*6000 16 5165,000
A554Ống Inox SUS30460012.7*1.0*6000 35 5965,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*6000 24 130 65,000
A554Ống Inox SUS30460038.1*1.0*6000  51 277 65,000
A554Ống Inox SUS30460076.2*1.2*6000 19249 65,000
A554Ống Inox SUS304180120*60*3*6000 15 729  65,000
A554Ống Inox SUS3046009.53*0.8*6000 57 60 65,000
A554Ống Inox SUS30460016*1.0*6000 16 35 65,000

Xem thêm inox 304