Hệ thống chữa cháy bằng titan ở ngoài khơi

Hệ thống chữa cháy bằng titan ở ngoài khơi

Ống hàn titan mỏng uninsulated đã vượt qua thử lửa hydrocarbon NPD H-class. Việc duy nhất khả năng chống sốc và tổn thương bao dung của titan cung cấp khả năng tối đa cho sự sống còn trong trường hợp nổ, cháy hoặc thiên tai khác.
Đường ống để sử dụng ở ngoài khơi được làm từ titan thương mại thuần túy.

Anh nhà sản xuất hệ thống phòng cháy Grinnell cung cấp tất cả sprinkler titan và dồn dập các hệ thống dò, đầu phun, van và đường ống, lắp đặt với chi phí tối thiểu sử dụng uốn lạnh. hệ thống nước Titanium cháy hiện đang được cài đặt trên Froy / TCP (Elf Dầu khí), Tây Sleipner