Thiết bị trao đổi nhiệt áp lực cao bằng titan

Áp lực cao trao đổi nhiệt

ống titan và shell gas cao áp làm mát, với khí đưa qua ống tường dày và nước làm mát trên mặt vỏ, thường lớn và nặng nề. Một tiết kiệm đáng kể không gian và trọng lượng cho các đơn vị như bây giờ là có thể thông qua việc sử dụng các bộ trao đổi nhiệt nhỏ gọn, được phát triển bởi Rolls Laval sử dụng hợp kim titan Ti-6Al-4V, và superplastic hình thành và liên kết phổ biến. Các đơn vị đầu tiên chiếm một phần mười khối lượng và một phần bảy trọng lượng của các đối tác hình ống của họ bây giờ là phục vụ.