Inox 321 là gì? Ứng dụng của Inox 321

Inox 321 là gì? Ứng dụng của Inox 321

Inox 321 là gì?

Inox 321 là một phiên bản ổn định bằng Titan (Ti – Titanium) của Inox SUS304, được sử dụng trong các ứng dụng cụ thể trong phạm vi nhiệt độ nhạy cảm. Khả năng chống kích ứng, kết hợp với sức mạnh của nó cao hơn ở nhiệt độ cao làm cho nó phù hợp trong ứng dụng mà Inox 304 sẽ trở nên nhạy cảm, hoặc nơi Inox 304L có đủ sức mạnh nóng.

Nó không phải là đối tượng để hàn (ăn mòn giữa) khi tiếp xúc với môi trường ăn mòn nhẹ. Tuy nhiên, hàn Inox 321 không bao giờ được sử dụng trong môi trường oxy hóa cao vì nó là đối tượng chịu tấn công của đường hàn.

Các ứng dụng tiêu biểu

Inox SUS 321 ngày nay được sử dụng gần như dành riêng cho dịch vụ trong phạm vi nhiệt độ nhạy (450-850oC). Trong các ứng dụng hàn nhiệt độ môi trường xung quanh nó đã được thay thế bởi Inox 304L.

Một số khu vực đặc thù áp dụng là:

  • Thành phần lò.
  • Quá nhiệt và đốt sau phần.
  • Bù trừ và ống thổi mở rộng.